Forsberg&Co är ett avancerat produktionshus för rörlig bild, med strategisk och kreativ kompetens,
för marknadsförare med kontinuerliga och stora rörliga produktionsbehov.